Rubus Hill doo
Rubus Hill doo
view_headline

Rubus Hill doo - Preduzeće za preradu i proizvodnju zamrznutog voća maline, kupine, jagode, šljive, višnje i borovnice

# # # # # #
Rubus Hill doo

Rubus Hill d.o.o. - Proizvodnja i prerada voća

  • Nalazimo se na nadmorskoj visini od 1120 m

  • Okruženi voćnjacima i pretežno malinjacima u ambijentu čiste prirode daleko od drugih i industrijskih zagađivača

MALINA

Willamette, Meeker

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz maline

KUPINA

Tornfri, Bleken saten, Triple Crown

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz kupine

JAGODA

Fragaria, Senga Sengana, El.santa

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz jagode

VIŠNJA

Oblačinska

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz visnje

ŠLJIVA

Stanley, Čačanska, Požegača

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz sljive

BOROVNICA

Šumska borovnica

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz borovnice

IZABERITE NASverified_user

Nudimo plod visokog kvaliteta u samom vrhu svetske klase.


business

Posedujemo sopstvenu proizvodnju koja se nalazi izmeštena van industrijskih naselja i drugih zagađivača.


trending_up

Vršimo neprekidno usavršavanje procesa proizvodnje.

POSTUPCI PROIZVODNJE I PRODAJE

Otkup maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

PROIZVODNJA I OTKUP PLODA

Zamrzavanje maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

KONTROLA I ZAMRZAVANJE

Pakovanje maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

PRERADA I PAKOVANJE

Izvoz maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

PRODAJA I IZVOZ PROIZVODA

Ruza Ruzic - tehnolog u kompaniji Rubushill doo

Ruza - tehnolog u kompaniji Rubus Hill d.o.o.

"

- Rubus Hill d.o.o. u svojim kapacitetima poseduje i sopstveni zasad maline na površini od 3 hektara svetski poznate sorte Vilamet sa tendencijom povećanja površine zasada po svim najsavremenijim standardima uključujući dobre proizvođačke i higijenske prakse.

"

© 2016 www.rubushill.com - Proizvodnja i prerada zamrznutog voća maline, kupine i jagode