Rubus Hill doo
Rubus Hill doo
view_headline
Pulp Up

Rubus Hill je kompanija koja se bavi proizvodnjom i preradom zamrznutog voća.

Rubus Hill je ponosan proizvođač jedinstvenog, potpuno prirodnog voćnog pirea - Pulp Up.

MALINA

Willamette, Meeker

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz maline

KUPINA

Tornfri, Bleken saten, Triple Crown

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz kupine

JAGODA

Fragaria, Senga Sengana, El.santa

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz jagode

VIŠNJA

Oblačinska

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz visnje

ŠLJIVA

Stanley, Čačanska, Požegača

OPŠIRNIJE
Rubushill otkup, prerada i izvoz sljive

IZABERITE NASverified_user

Nudimo plod visokog kvaliteta u samom vrhu svetske klase.


business

Posedujemo sopstvenu proizvodnju koja se nalazi izmeštena van industrijskih naselja i drugih zagađivača.


trending_up

Vršimo neprekidno usavršavanje procesa proizvodnje.

POSTUPCI PROIZVODNJE I PRODAJE

Otkup maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

PROIZVODNJA I OTKUP PLODA

Zamrzavanje maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

KONTROLA I ZAMRZAVANJE

Pakovanje maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

PRERADA I PAKOVANJE

Izvoz maline, Rubushill proizvodnja i otkup maline

PRODAJA I IZVOZ PROIZVODA

"

- Rubus Hill d.o.o. u svojim kapacitetima poseduje i sopstveni zasad maline na površini od 3 hektara svetski poznate sorte Vilamet sa tendencijom povećanja površine zasada po svim najsavremenijim standardima uključujući dobre proizvođačke i higijenske prakse.

"

© 2016 www.rubushill.com - Proizvodnja i prerada zamrznutog voća maline, kupine i jagode